Self Groove – A közösség erejével!

A SG létrehozói és – elképzeléseink szerint – a hozzá csatlakozók, részvevők számára egyaránt személyesen fontos az az élményvilág, amit az elektronikus zene hagyományosan ad, ám felmerült bennünk (főképp valamelyik segítői szakmában való munka, képződés és önismereti tapasztalat hatására), hogy ez az élményanyag bővíthető és szabadon formálható lehet, ha lehetőséget és keretet teremtünk hozzá. A SG tehát a megváltoztatás, a ‘megszerelés’ helyett inkább lehetőséggel szeretné megkínálni mindazokat, akiket a mentális egyensúly, a lelki jóllét kérdései megszólítanak, illetve azokat, akik úgy érzik, életükben hasznát tudják venni egy ilyen mélységi (lelki/szellemi/kulturális) ill. személyes/közösségi bővülésnek a zene- és klubélmény mellett. Ha ez változást, vagy -nehéz élethelyzetben – fogodzkodót kínál, örömmel nyugtázzuk: alapvetően olyan folyamatok, terek természetes erejében bízunk, mint a csoport, a kapcsolat vagy a bizalom és az elfogadás levegője.
Fejlődésünk, érésünk, életkorszakaink és nehézségeink, függéseink, érzéseink, kapcsolataink mind változnak, s mi kíváncsiak lettünk arra, hogy mi történik, ha létrejön egy olyan közeg / hely, ahol mindez a techno-élmény kapcsán kifejezhetővé, érthetővé és megélhetővé tehető a maga teljességében: ahol ami a sötétben történik és ami a virradat után következik, ami 25 évesen vagy 40 felé fontos, a maga egységében jelenik meg.
A Self Groove nevéből a ‘self’ egyszerre utal a ‘magunknak’, ‘magunktól’ (‘hajunknál fogva’) közösségi erejére, illetve a segítő szakmák egyik alapfogalmára, a személyiségre, míg a ‘groove’ az örömöt, a játékosságot és a kísérletezést fejezi ki – a késztetést, amitől a csípőnk bemozdul. Talán ‘önálló, önjáró derűnek’ mondhatnánk.
Efféle klubvilágra figyelő, mentális-közösségi szemléletű kezdeményről nem hallani (nincs létjogosultsága? – éppen ellenkezőleg!), annak ellenére, hogy ez nagy intezitású élménykoktél, mely igen sok hozzánk hasonló fiatal felnőtt életére mély benyomást gyakorol, s így a tágabb társadalmi hatása sem elhanyagolható. Ám mint minden úttörő vállalkozás, ez sincs készen – nem gondoljuk, hogy tudjuk a tutit: elképzeléseink nyitottak a párbeszédre, ötletekre, kiegészítésekre és főképp a csatlakozásra. A SG (személyközpontú) szemlélete nem a devianciára, patológiára, zavarra összpontosít, hanem az elfogadást, egyensúlyt, a személyiség természetes erőforrásait igyekszünk támogatni, ugyanakkor tisztában vagyunk a techno világ ellentmodásaival. Az éjjel és nappal, a hétvége és a hétköznap, a magány és a tömeg ambivalenciájábal, a drogélmény és általában a felnőtt élet-indítás nehézségeivel, feszültségével. A technot ösztönös öngyógyító / védő kísérletnek gondoljuk, ám szeretnénk, hogy az SG segítségével tágabb, mélyebb, az élet egyéb területeit is érintő megküzdési szintek is elérhetővé váljanak. A techno-szerelem tartalma lehessen gazdagabb – ha valakinek igénye támad erre.
Elképzeléseink szerint az SG működése több szintet érintene, melyeket egy weboldalon jelenítenénk meg, tennénk elérhetővéi. A közösségi terület főbb irányai: egy magától szerveződő “mikrofészbuk-szerű” hálózat megteremtését kezdeményezzük, ahol minden csatlakozó olyan kompetenciákkal venne részt, melyet a közösség számára felkínál – bármi fontos lehet kezdve attól, hogy szeretsz gyerekekre vigyázni, az autószerelésen át a jógáig vagy a kvantumfizikában való jártasságig: a cél hogy a klubközösség ‘tudása’ megfoghatóvá és tagjai számára kölcsönösen elérhetővé váljon. Szeretnénk továbbá a techno világot és a környező kulturális és szellemi területeket átjárhatóvá tenni, keressük a kapcsolatot klubestekkel, alkotó csoportokkal, színházakkal, galériákkal, stb. a kölcsönösség elvén, hogy a közönség könnyebben áramolhasson (esetleges kedvezmények, klubtagsági stb. segítségével). Fontosnak érezzük a klubvilág izoláltságának lazítását. Szeretnénk a dopaminszint mozgás általi szabályozását is támogatni: sokan azért tespedünk, mert nincsenek ismerősök, akikkel együtt lehetne mozogni – fussunk, pingpongozzuk, jógázzunk! Szeretnénk a techno-közösség politikai távolságtartását is megmozgatni: a helyi ügyek szintjén fontos lenne, hogy a techno jótékony módon hozzájáruljon egy-egy közösségi ügy előmozdításához (pl. 7. kerületi posta akadálymentesítését támogatva egy-egy rendezvény bevételével) – jelenleg a techno szcéna külső megítélése, jogosan-jogtalanul, eléggé ellentmondásos. Ezen lehetne változtatni.
A mentális szint: a SG segítői stábjának kompetenciái és szakmai megalapozottsága alapján a klubkultura résztvevőinek mentális támogatásán kívánunk munkálkodni, ennek helyszíne a SG rendezvények bevételeiből közösségi alapon kialakított SG szoba a Corvintetőn. Önismereti csoportokat szeretnénk indítani: a zárt nondirektív kiscsoportokon (ilyen a jelenleg is működő SG alapcsoport) túl, specifikusabb (téma) csoportokban is gondolkodunk (mint pl. a klubélet specialistáinak (szervezők, zenészek, klubdolgozók) illetve a klubélettől elbúcsúzottak elszigeteltségét csökkentő csoportok), továbbá rendszeres nyitott nagycsoportokat tervezünk.
Az egyéni kapcsolat szintjén tanácsadási és elétvezetési segítő alkalmakat szeretnénk elérhetővé tenni (műfajilag: egyéni, pár és család terápia és segítő beszélgetés). A személyes-szakmai kapcsolati hálózat fejlesztése is célunk: amennyiben az SG kompetenciáit meghaladó mélységű nehézségekkel küzdesz, mikor hozzánk fordulsz, olyan helyre vagy szakemberkez szeretnénk irányítani, akinek munkáját ismerjük, s akiben bízunk. A mentális szintben működő SG stáb munkáját, annak minőségét, ‘térerejét’ belső önismereti csoportfolyamattal, szupervizióval és szakmai képzéssel, tréningekkel szeretnénk megalapozni. Fontos lehet a képződni szándékozó érdeklődők tájékoztatása az elérhető segítői útvonalakról. Rendszeres, rendezvényekhez kapcsolódó vagy önálló workshopokat szeretnénk szervezni, ahol a klubélményt sikeresen életükbe integrált társainkkal tervezünk beszélgetéseket, a technoélmény által érintett témák szakavatott ismerőit, segítői vagy szellemi műhelyek jeles tagjait szeretnénk előadásokra, beszélgetésekre invitálni. Végül, de nem utolsó sorban: a SG stábja a Kékpont Alapítvány Biopolitikai Műhelyének munkatársaival együttműködve, az SG szobát szeretné nagypbb bulik alkalmával a felépülés szemléletű progresszív és pragmatikus drogmunka számára felkínálni, és ezt a lehetőséget a későbbiekben más szervezők számára is elérhetővé tenni.
Talán a fentiekből érezhető, hogy a vállalás és a lelkesedés egyaránt nagy: a tapasztalt érdeklődés, a techno-közösség szeretetteljes segítsége, a közreműködők önkéntessége inspirálja és ‘acélozza’ elkötelezettségünket. Köszönjük!

Amíg az amlített SG weboldal nem készül el, egy levelezőlista indítását tervezzük, itt a SG facebook oldalán szeretnénk beszámolni a szobaújításról és elkezdeni a párbeszédet kedves mindannyiótokkal. Amennyiben szeretnél csatlakozni, kérjük írj nekünk itt, s küldd el az email címed, jelezd a fenti ‘tartalomjegyzék’ melyik része szólított meg! Az aktuális tennivalókhoz az alábbi kompetenciákra különösen nagy szükségünk volna, ha ezekben magadra ismersz, kérünk, külön jelezd: jogi tanácsadás szervezeti ügyekben (egyesület / alapítvány), aszisztencia (koordináció, adminisztráció), pályázatírás, weboldal motor & design, belső építészeti kreatív ismeretek és segítő kéz birtoklása a felújítással kapcsolatban.


Szólj hozzá!

Leave a Comment