Kedves Barátaink!
A Self Groove életében jelentős, sajnálatos esemény történt, szeretnénk tájékoztatni Benneteket erről! A Corvintető vezetősége azonnali hatállyal a segítői szoba elhagyására kötelezett minket. Természetesen a szoba hasznosítása a Tető vezetőségének kompetenciája. Tevékenységünk eddigi támogatása miatt hálával tartozunk nekik és elődjüknek! A szobát a közösség támogató segítségével alakítottuk ki tavaly, eszmei értelemben ez a tér Hozzátok is tartozik / tartozott. Egyedi közösségi-segítői alternatívát jelképezett az örömöt és összetartozást sokszor hangoztató, a valóságban mégis sokszor az érdekek/pénz/hatalom mentén működő budapesti klubvilágban. Jó érzés volt, hogy a techno-közösség más arcát is megmutatja.
A jelenlegi (május végéig tartó) csoportfolyamat megvédése érdekében méltányosságot és itteni tevékenységünk méltó lezárására való lehetőséget kértünk, ám minden próbálkozásunk elutasításra talált.
E megosztással szeretnénk bevonni Benneteket a projekt folytatásába. Keresünk olyan helyet, ahol önkéntes munkánkat (egyéni és csoportos találkozások, meditációs és tréning alkalmak tartása, rendszeres team találkozók) folytathatjuk. Kérjük, hogy az ezzel kapcsolatos esetleges ötleteitekkel Géza Self keressétek. A közeli jövőben egyesületi formában hivatalosan is megalakulunk, reméljük ez a forma is segíti majd törekvésünket, mely úgy tűnik szerencsés módon találkozik a Ti igényeitekkel.
Köszönjük a figyelmet,
Self Groove]]>