Első körben elnézést szeretnék kérni, hogy eddig nem adtunk hírt a klubot érintő helyzetről és a meghirdetett programok sorsáról, de mi is csak hétfőn délután értesültünk a bezárás híréről és amíg nem vizsgáltuk meg az ügy részleteit, addig nem akartunk fals tájékoztatást adni a klub jelenlegi helyzetéről és jövőjéről. Kedd reggel vettük kézhez az önkormányzat határozatát és ma jutottunk hozzá a bezárás alapját képző dokumentumokhoz/okiratokhoz.

Hogy mi is történt?
Az Önkormányzat a klub ideiglenes bezárását rendelte el a razziával összefüggésben lévő büntetőeljárás befejezéséig, de maximum 1 évig. A 2018. június 20-án történt rendőrségi razzián 690 jelenlévő vendég közül 2 személyt drogkereskedelem vádjával, 5 személyt pedig drogbirtoklás vádjával előállítottak és a vendégtérben eldobálva csekély mennyiségű kábítószert találtak.
Ennek következtében az Önkormányzat nem csak a klub ideiglenes bezárásáról határozott, hanem arról is, hogy a határozat ’fellebezésre való tekintet nélkül végrehajtandó, mivel az a közbiztonság fenntartása érdekében szükséges’, tehát a megszokott jogi menet helyett 24 órán belül végre kell hajtsuk a bezárást és innentől kezdve nekünk kell bizonyítani igazunkat, ha újra ki szeretnénk nyitni.
A határozat a továbbiakban kifejti, hogy a vonatkozó és hivatkozott törvény alapján azért zár be a Corvin Club fellebezésre való tekintet nélkül 24 órás határidővel, mert a szóban forgó bűncselekmény összefüggésben van az üzlet működésével. A határozat szerint ’az üzemeltető és foglalkoztatottai elmulasztották a rendes üzletmenet biztosításához szükséges intézkedéseket, s ezen gondatlan mulasztásuk tette lehetővé, hogy a szórakozóhely vendégei körében megjelenhetett és teret nyerhetett a kábítószer kereskedelme és fogyasztása’.
A döntés ellen értelemszerűen fellebbezünk az alábbi pontok miatt:
1. A Corvin-Tető Kft. üzletmenetéhez nem köthetőek a fentiek, nem látjuk a felelősségünket, sem a gondatlanság, sem a mulasztás nem felel meg a valóságnak (a bezárást elrendelő határozatban még az sem lett meghatározva, hogy a mulasztás konkrétan miben rejlett, milyen jogszabályi kötelezettségnek nem tettünk eleget);
2. A 2015 októberi fennállásunk óta a rendkívül szigorú feltételeket támasztó jogszabályoknak maradéktalanul eleget téve érvényes működési engedélyt szereztünk és azzal folyamatosan rendelkezünk, az összes átfogó, a rendőrség bevonásával lefolytatott ellenőrzésen (évente több alkalommal) megfeleltünk, a rendőrség által aláírt jegyzőkönyvekben is szerepel, hogy a szórakozóhelyet rendben találták és azzal szemben kifogást nem emeltek (legutoljára 2018. június 1-jén).
3. Aznap is és a klub működése során minden esetben a megfelelő jogosítványokkal ellátott biztonsági szolgálat végezte a beengedést és a rendezvénybiztosítást, a Házirendben és a rendőrség által is megfelelőnek ítélt biztonsági tervben foglaltaknak megfelelően, a létszámhoz, a rendezvény volumenéhez és a törvényi előírásokban rögzített szabályok szerint és létszámban.
4. A közbiztonság fenyegetettsége nem valósul meg és a 24 órás, szinte azonnali végrehajthatóság indokolatlan.
5. A helyszínt 2018. június 20-án egy a Corvin-Tető Kft.-től független, külsős, Black Trap nevű csapat bérelte ki tőlünk bérleti díj és garantált fogyasztás fejében. Jelzésértékű, hogy szerdai napon a 2018-as évben egyszer se voltunk nyitva az eset előtt, illetve Black Trap vonatkozású rendezvény másodszor került megrendezésre nálunk.
6. A klub személyzete és a vendégtéren kívül eső részek nem voltak érintve a bűncselekménnyel.
A klub – ahogy fennállása során mindig tette – jogkövető magatartást fog tanúsítani és ellenkező döntésig az üzletet zárva tartja, de mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy minél hamarabb újra kinyissunk. Az anyagi kár az előfinanszírozott programoknak és a cég vállalásainak köszönhetően hatalmas, a klub fennmaradását veszélyezteti, így az elsődleges prioritás az azonnali végrehajthatóság visszavonása.
Akik szeretik a Corvint és segíteni szeretnének, azokat megkérjük, hogy NE lázítsák a közeget, NE generáljanak indulatokat és gyűlöletet és NE foglalkozzunk a rosszakarókkal. Energiáinkat koncentráljuk egy pontba és a széthúzás helyett próbáljunk meg összezárni és törekedjünk arra, hogy ne mossák össze a Corvin Club ideiglenes bezárását más kerületi helyek bezárásának hírével, mert a helyek tevékenységi köre és profilja nem megegyező, ezáltal összehasonlíthatóvá nem tehetők.
Aki lát fantáziát a Corvin Club csapatában, szellemiségében és programstruktúrájában és úgy gondolja, hogy bármi módon elő tudja segíteni a mihamarabbi újranyitást, esetleg üzleti lehetőséget lát a fennálló helyzetben, az ne habozzon felvenni velünk a kapcsolatot.
Tóth-Almási Dávid
Corvin Club

]]>