A Kék Pont Alapítvány közel három évtizede nyújt felépülés-centrikus addiktológiai szolgáltatásokat érintettek és hozzátartozóik részére. Szolgáltatásaik elérhetőek egyéni és csoportos formában, személyesen és online is. Jelenleg két felépülési központban várják a hozzájuk fordulókat, Budán és Pesten. 

2023 áprilisától, több mint 15 millió forintos, Fővárosi támogatásból a Kék Pont további ingyenes szolgáltatásokat kínál. 

A család- és párkonzultációs alkalmak a szenvedélybeteg és a hozzátartozó személyes kapcsolatának, problémáinak rendezését támogatja. A hozzátartozók számára személyes és online részvétellel is elérhető támogató csoportok működnek. A felépülést és a józanság megtartását a szerhasználóknak kínált relaxációs csoport és a visszaesést megelőző csoport segíti. A csoportokhoz folyamatosan lehet csatlakozni!

Anonim szolgáltatásaik, így a felépülési útról, szolgáltatásokról szóló tájékoztatás és a 2-3 alkalmas, egyéni beszélgetés a projekt keretében online felületen, és partner szociális intézményekhez kihelyezetten is elérhetőek. A projektben anonim jogsegély is működik.

Az alapítvány viselkedési addikciókkal foglalkozó munkacsoportja a projektben a digitális függőségek korai felismerését, illetve az öngondozást és önmegfigyelést segítő kiadványt készít. A kiadvány várhatóan 2024 első negyedévében válik elérhetővé. A témában, szülők és pedagógusok számára készített, interaktív előadás viszont már ősszel elérhetővé vált – a Kék Pont várja az érdeklődő intézményeket, akár szülői értekezletekre, akár pedagógus szakmai napokra hívnák az előadást!

A projektben egy másik kiadvány, egyfajta felépülést segítő „tananyag” is készül. Ez tartalmazni fogja azokat a kérdőíveket, munkalapokat, interjúkat, amelyekkel az addiktológiai problémákkal érintett kliensekkel az alapítvány munkatársai dolgoznak. A segédanyagok egy része a szakemberrel közösen, másik része „használati utasítás” mellett, önállóan is használható az önmegfigyelés, öngondozás során. Ezeket a felépülést támogató eszközöket a partnerszervezetek szakemberei 2024-től a „Korszerű addiktológiai ismertek” című képzés keretében ismerhetik majd meg.

A projekt Budapest Főváros Önkormányzat támogatásával és a Fővárosi Szociális Közalapítvány (FSZKA) segítségével valósul meg, és 2024 márciusának végéig tart.